Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

1. OPĆE ODREDBE
Internetska stranica www.utopia.com.hr je u vlasništvu obrta Utopia (dalje u tekstu Utopia). Utopia omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.utopia.com.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja.
Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice utopia.com.hr. Korištenjem internetske stranice, krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje internetske stranice utopia.com.hr u skladu s njima.
Pristup na internetske stranice www.utopia.com.hr. ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole obrta Utopia koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.
Svi materijali koje se nalaze na www.utopia.com.hr internetskoj stranici ekskluzivno su intelektualno vlasništvo obrta Utopia i može se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.
Korisnik može svoje upite i komentare poslati pisanim putem, poštom ili e-mailom, a obrt Utopia će poslati pisani odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

2. OSNOVNI POJMOVI
Kupac je fizička ili pravna osoba koja naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i plati naručeni proizvod posredstvom web stranice utopia.com.hr.
Prodavatelj je obrt Utopia vlasnik Iva Capak, OIB: 62589752691

3. REGISTRACIJA KORISNIKA
Registracija Korisnika obavlja se isključivo kreiranjem korisničkog imena i lozinke.

4. REGISTRACIJA POSTOJEĆEG KORISNIKA
Postojeći Korisnik web shop usluga pristupat će Usluzi unosom svojeg korisničkog imena i lozinke. Nakon uspješne registracije, Korisniku će biti dodijeljeno korisničko ime i lozinka.
Korisničko ime i lozinka služe isključivo za autorizaciju korištenja Usluge te za pristup pojedinim personaliziranim sadržajima Usluge poput: Moji podaci, Moje narudžbe itd. Ako Korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i lozinke, obvezan je odmah promijeniti lozinku. Korisnik je odgovoran i za sve nedopuštene/protupravne aktivnosti autorizirane i izvršene uporabom njegovog korisničkog imena i lozinke.

Korisnik registracijom potvrđuje sljedeće:
– da je u cijelosti upoznat te prihvaća Uvjete korištenja usluge web shopa.
– točnost i potpunost u obrascu navedenih podataka.
– daje izričitu suglasnost da obrt Utopia može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati osobne podatke naznačene u obrascu, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama te unapređenja usluga i da obrt Utopia navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja Usluge, zaštite interesa korisnika te sprječavanja eventualnih zlouporaba.

5. CIJENE PROIZVODA
Cijene Proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (dalje u tekstu: ‘HRK’) i uključuju PDV.
Proizvodi su podložni promjeni cijena sve do potvrde kupovine. Potvrdom kupovine Korisnicima završen je proces kupovine putem Usluge.

6. NARUDŽBA I TRENUTAK SKLAPANJA UGOVORA
Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili neregistrirani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe.
Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na slijedeće načine:
E-bankingom
Općom uplatom
Pouzećem
Narudžba se smatra zaprimljenom:
U slučaju plaćanja e-bankingom, općom uplatom i pouzećem – u trenutku kada www.utopia.com.hr elektroničkim putem zaprimi narudžbu u trenutku kada je narudžba zaprimljena, Obrt Utopia će elektronskim putem u obliku e-maila
obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod uspješno naručen.
Ukoliko kupac ne dobije obavijest iz prethodnog stavka, sugerira se provjeriti:
Je li poruka u Junk/Spam folderu
Je li mailbox pun
Je li se artikli nalaze u košarici nakon prijave na stranicu www.utopia.com.hr te ako nisu u tom slučaju kupac treba ponovite proces naručivanja

Nakon što je proizvod zapakiran, Utopia će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti kupca da je kupio proizvod te da je proizvod poslan.
U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatom, ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada Utopia zaprimi potvrdu da je iznos narudžbe uplaćen.
Ukoliko je proizvod naručen, a kao način plaćanja je odabran e-banking ili opća uplata, Utopia se obvezuje rezervirati proizvod na skladištu u trajanju od 3 radna dana, ne uključujući subotu. Nakon isteka 3 radna dana od primitka narudžbe, Utopia ne jamči za raspoloživost proizvoda.

7. NAČINI PLAĆANJA
Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na slijedeće načine:
– plaćanje pouzećem
– plaćanje e-bankingom/općom uplatnicom
Korisnik na internetskoj stranici odabire način plaćanja.
.
7.1. PLAĆANJA POUZEĆEM
Prilikom plaćanja pouzećem Korisnik na web shop stranici dobiva ponudu, kao i sve podatke koji su potrebni kako bi mu se naručeni Proizvod dostavio (ime i prezime, adresa dostave, telefonski broj itd.).

8. DOSTAVA
Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području Republike Hrvatske, prema uvjetima koji vrijede za svako područje dostave.
Dostava na području Republike Hrvatske obavlja se putem dostavne službe koju je odabrala Utopia.
U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda.
U cijenu proizvoda nije uključena dostava, osim ukoliko nije drukčije naznačeno .
Utopia se obavezuje isporučiti naručeni proizvod u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora.
Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.
Ako se proizvod koji je upućen kupcu odnosno primatelju vrati jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, kupac će o tome biti obaviješten e-mailom te će mu biti ponuđene slijedeće mogućnosti:
Da se naručeni proizvod, na zahtjev kupca e-mailom, ponovo dostavi na adresu kupca odnosno primatelja Da naručeni proizvod preuzme na adresi Nikole Tomašića 5, Zagreb, uz prethodni telefonski dogovor o terminu preuzimanja.
Ukoliko kupac u roku od 3 dana ne odgovori na upućeni mu e-mail i odabere jednu od ponuđenih mogućnosti, odabrani proizvod biti će dostavnom službom upućen na adresu kupca.
Kada Utopia putem dostavne službe isporuči proizvod kupcu odnosno primatelju, kupac odnosno primatelj je dužan preuzeti potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen.
U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti, Utopia ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos u visini troškova dostave i ostalih manipulativnih troškova iz cjenika dostave.

10. MATERIJALNI NEDOSTACI PROIZVODA
Utopia odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske posebice Zakonu o obveznim odnosima.
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.
U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku kupac ne preuzima. Molimo kupce da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.
U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak.
Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan da usporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je u roku od osam dana uputiti pisani prigovor obrtu Utopia jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.
Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Obrt Utopia, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

11.  PRIGOVORI, POVRAT, ZAMJENA
U slučaju da je kupac iz bilo kojeg razloga nezadovoljan može uputiti prigovor, e-mailom na: info@utopia.hr ili pismeno na adresu: Utopia, Nova cesta 42, 10000, Zagreb.
Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:
Isporuka robe koja nije naručena
Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
U slučaju zahtjeva za povratom robe iz opravdanih razloga, kupac je dužan uputiti pisani prigovor i to e-mailom na info@utopia.com.hr ili telefonski na telefon 098 9155826 ili pismeno na adresu Utopia obrt, Nova cesta 42,10000, Zagreb.
Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju kupac ima prigovor, u prigovoru se mole kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Utopia potvrditi će primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja a odgovor po čl.10.st.5. Zakona o zaštiti potrošača mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora. U slučaju opravdanog prigovor, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili
zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod.
Utopia prihvatiti će povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.
U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Utopia.

12. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Kako bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, isti mora obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj
telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.
Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
Ako kupac jednostrano raskine ovaj ugovor, obrt Utopia se obvezuje izvršiti povrat novca koji je primio, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada roba bude vraćena u obrt Utopia.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata. U slučaju da kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove na povrat.

Kupac je dužan robu predati ili poslati (na adresu gdje će se poslati) bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Kupac uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Izravne troškove povrata robe snosi kupac sam.
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

13. PRIMJENA UVJETA PRODAJE
Korištenjem usluga web shopa prihvaćate ove Uvjete prodaje.
Ako niste suglasni s uvjetima, nemojte koristiti ove stranice niti putem njih naručivati proizvode.
Ova web stranica sadrži informacije o proizvodima i uslugama obrta Utopia te služe kao elektroničko prodajno mjesto – web shop.
Obrt Utopia ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove web stranice te korištenjem informacija s ove web stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

14. ZAVRŠNE ODREDBE
Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio ugovora

 

Izjava o privatnosti

Utopia obrt, dalje u tekstu Prodavatelj ili Utopia.
Prodavatelj će pružati zaštitu osobnim podacima kupaca na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima koji su bitni za ispunjenje obveze prema kupcima.
Sve informacije koje posjetitelj pošalje ili su automatski zabilježene koriste se isključivo u skladu s ovom izjavom odnosno Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o elektroničkim komunikacijama.
Osobne podatke koje ste dobrovoljno unijeli (ime i prezime, adresa elektroničke pošte, kontakt broj telefona) u okviru naše internet i webshop stranice prikupljamo i obrađujemo isključivo u svrhu u koju su nam podaci dostavljeni.
Prodavatelj će omogućit korisnicima/kupcima pristup njihovim osobnim podacima kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.
Za zaštitu osobnih podataka poduzete su mjere sigurnosti koliko god je to moguće ali davatelj usluge nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane.
Kako bi posjet našim web stranicama bio što kvalitetniji, internet i webshop stranice se koriste kolačićima (cookie). Kolačići su jednostavne tekstualne datoteke koje se pohranjuju lokalno u internetskom pregledniku posjetitelja stranice. Možete isključiti cookies promjenom postavki vašeg web preglednika (browsera) u svakom trenutku.
Web stranice sadrže linkove na druge web stranice koje nisu u vlasništvu obrta prodavatelja. Takve stranice sadrže vlastite izjave o privatnosti te Prodavatelj ne preuzima odgovornost za sadržaje tuđih stranica.