veličina leđa (cm) vrat (cm) prsa (cm)
26 26 21-25 30-35
30 30 24-28 35-43
34 34 28-32 40-46
38 38 30-35 40-46
38 (Š) 38 35-40 47-55
42 42 31-35 42-50
42 (Š) 42 35-40 50-57
46 46 35-40 50-60
50 50 35-40 50-60
55 55 37-44 58-68
60 60 40-45 60-70
60 (Š) 60 45-50 70-82
65 65 45-50 70-82
70 70 50-55 75-85
75 75 52-57 80-90
80 80 52-57 80-92
85 85 55-60 85-100

Veličine na kaputićima odgovaraju duljini leđa u cm, od vrata do početka repa. (tj. do kuda Vi želite da je kabanica dugačka)

Mjeri se:

  1. Duljina leđa – od mjesta gdje je ogrlica do početka repa
  2. Opseg vrata – mjesto na kojem obično dolazi ogrlica
  3. Opseg prsnog koša – iza prednjih nogu